Persidangan Guru Cemerlangan Daerah Hulu Selangor 2011

Saturday, June 19, 2010

Peranan Guru

Peranan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Syed Lutfi (1994)
1. Guru adalah agen perubahan dalam mencapai matlamat
pendidikan
2. Guru berperanan sebagai pengajar, pendidik dalam
membentuk sikap, nilai dan akhlak
3. Sentiasa memikirkan cara-cara memperbaiki kualiti
pendidikan
4. Memperbanyakkan latihan, tunjuk ajar, kelas tambahan
dan sebagainya untuk memastikan murid dapat menguasai ilmu
5. Sentiasa melengkap dan mempertingkatkan ilmunya
6. Sentiasa inovatif dalam menyampaikan pengajarannya
7. Menampilkan karisma kepimpinannya
8. Bijak memberi pertimbangan kepada kepelbagaian sikap
murid
9. Bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan
10. Malaksanakan amanah pendidikan dengan penuh
berkualiti

No comments:

Post a Comment